Een voorbeeld

Hieronder vindt u een voorbeeld van het financiele rendement voor de investering in paneeldelen.

Een prijsvergelijking tussen Huismerk Energie en haar concurrenten vindt u HIER.

Om het precieze rendement voor uw aantal panelen te bepalen, vindt u HIER de kasstromen. Het jaarlijkse rendement van de coöperatie wordt naar rato verdeeld over het aantal leden. Met andere woorden: heeft u in 10 panelen geïnvesteerd, dan is uw naar rato opbrengst 10/810 = 1,23%. Om te bekijken wat jaarlijks uw opbrengst is, vermenigvuldigt u dit percentage met de jaarlijkse opbrengst van de coöperatie.  Als u overstapt naar Huismerk Energie, komt daar nog €40,-/jaar bij.

Let op:

- Door de verkoop van de installatie in jaar 15 is het rendement in dat jaar een stuk hoger

- Het verdienmodel is gebaseerd op zo goed mogelijke schattingen, maar er kunnen geen garanties worden gegeven

Een rekenvoorbeeld voor een investering in paneeldelen

 

Rekenvoorbeeld met overstap

De heer Jansen woont in postcode 5804 in Venray. Hij investeert in 10 paneeldelen van ZZON Coöperatie Gouden Leeuw en stapt over op Huismerk Energie.

  • Hij betaalt eenmalig € 1.000,- aan de coöperatie.
  • Hij ontvangt € 40,- per jaar korting van Huismerk Energie (€ 600,- na 15 jaar)
  • Hij spaart gemiddeld ca. € 90,- per jaar bij de coöperatie (€ 1.350,- na 15 jaar)
  • Na 15 jaar heeft de heer Jansen daarmee € 1.950,- ontvangen: een resultaat van €950,-.

Dat is een verwacht rendement op zijn investering van ruim 7%.

Rekenvoorbeeld zonder overstap

De heer Jansen woont in postcode 5804 in Venray. Hij investeert in 10 paneeldelen van ZZON Coöperatie Gouden Leeuw, maar stapt niet over op Huismerk Energie.

  • Hij betaalt eenmalig € 1.000- aan de coöperatie.
  • Hij spaart gemiddeld ca. € 90,- per jaar bij de coöperatie
  • Na 15 jaar heeft de heer Jansen daarmee € 1.350,- ontvangen: een resultaat van €350,-.

Dat is een verwacht rendement op zijn investering van 3%.

(Meer informatie over de exacte cijfers, uitkering van het coöperatierendement en een vergelijking met bankrentes vindt u in ons Informatiememorandum)