Contactinformatie

ZZON
Spaarpot 20
5667 KX
Geldrop
KvK: 64574105


E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veelgestelde vragen

Wat is een postcoderoos?

Postcoderoos is een postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct aan grenzende postcodegebieden. Een postcodegebied is een gebied waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben. Hierbij geldt dat ook postcodegebieden die alleen met 'een punt' (bijvoorbeeld in een 'meerpostcodenpunt') het postcodegebied waarin de productie-installatie staat, raken, tot de postcoderoos behoren.

Leden kunnen profiteren van de belastingkorting als ze in de postcoderoos rondom de productie-installatie wonen. Dus als zij in hetzelfde postcodegebied wonen waarin de productie-installatie staat, of in een direct daaraan grenzend postcodegebied.

Wat is de Verlaagd Tarief Regeling?

Dankzij de overheid komen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 10 cent/kWh (exclusief BTW) op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen.

De korting van 10 cent per kWh (inclusief BTW gaat het om 12,1 cent) wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar).

Wat zijn de voordelen van Huismerk Energie ten opzichte van andere energieleveranciers?

Huismerk Energie is een nieuwe innovatieve speler op de markt, die bekend staat om haar persoonlijke en transparante aanpak. Door de gratis Slimme Energiemanager in uw ZZON-pakket krijgt u volledig inzicht in uw verbruik, waardoor u kunt besparen. Niet alleen staat persoonlijke service bovenaan, ook levert Huismerk Energie lokaal groene stroom. De tarieven van Huismerk Energie zijn marktconform. Zeker als u kiest voor het contract 3 Jaar Zeker ZZON, zijn de prijzen scherp en krijgt u ook nog eens een cashback van 150 euro aan het eind van het contract. Voor de tarieven van de verschillende ZZON pakketten kunt u terecht op www.huismerkenergie.nl/zzon. De vaste leveringskosten zijn €5,75 per maand, inclusief btw.

Wanneer u overstapt naar Huismerk Energie biedt ZZON u een hoger rendement op u investering: 11,8% ten opzichte van 4,8% wanneer u niet overstapt. Dit omdat wij met Huismerk Energie een goede overeenkomst konden sluiten.

Waarom hebben jullie gekozen voor een samenwerking met Huismerk Energie?

De idealen van Huismerk Energie sluiten heel goed aan bij die van ZZON. ZZON initieert zonneprojecten, lokaal en duurzaam, die we samen met buurtbewoners willen realiseren. Huismerk Energie is leverancier van duurzame stroom uit Nederland en gelooft in de energietransitie door samen te werken met lokale, duurzame initiatieven. Bovendien investeert Huismerk Energie in bos- en andere duurzame energieprojecten om het geleverde gas CO2 te compenseren. Een goed team dus! U bent echter niet verplicht over te stappen, maar uw rendement wordt wel lager als u niet overstapt. Voor deze tarieven, zie ons informatiememorandum.

Wat gebeurt er als de energieopbrengsten mijn verbruik overschrijdt, wordt dit gesaldeerd?

Dit zal niet worden gesaldeerd. Investeert u in een panelenaantal van 10 of lager, dan is het niet aannemelijk dat de energieopbrengst uw verbruik zal overschrijden. De verwachte energieopbrengst is bij 10 paneeldelen ongeveer 1500 kWh (±150 kWh per paneel). Investeert u echter in 20 paneeldelen, dan is het verstandig om naar uw verbruik te kijken. De energieopbrengst is dan naar verwachting ongeveer 3000 kWh.

Wat zijn de voorwaarden bij het voortijdig beëindigen van het 15 jarig contract?

Als u verhuist uit de postcoderoos, koopt de coöperatie uw panelen terug tegen de dan geldende boekwaarde. U heeft dan ook geen recht meer op de jaarlijkse bijdrage van 40 euro (indien u was overgestapt naar een ZZON-contract bij Huismerk Energie) en kunt geen aanspraak doen op het nog niet uitgekeerde resultaat van de coöperatie. Het reeds uitgekeerde resultaat van de coöperatie en de eerder ontvangen jaarlijkse bijdrage mag u natuurlijk houden. Vervolgens probeert de coöperatie u panelen zo snel mogelijk in te zetten bij een ander (nieuw) coöperatielid.

Meer over de gevolgen van uitstappen leest u in het informatiememorandum (zie www.zzon.nl/infomemorandum)

De opbouw van het rendement bij de coöperatie, hoe werkt dat?

ZZON coöperatie Gouden Leeuw genereert opbrengsten door het opwekken van energie. Bovendien zijn er extra opbrengsten vanwege de postcoderoosregeling: een energiebelastingvoordeel van 9 cent (excl. BTW) per opgewekte kWh. Deze gaan echter niet naar de coöperatie, maar naar u (vanuit Huismerk Energie).

Toch zullen de onkosten van de coöperatie moeten worden betaald. Denk aan de administratie, het onderhoud, de verzekering en de aflossing van de leningen. U draagt het energiebelastingvoordeel dat u ontvangt weer af aan de coöperatie, zodat de coöperatie daarvan eerst de onkosten kan betalen. Het resterende bedrag is het rendement dat u opbouwt bij de coöperatie.

Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid panelen, maar het percentage ligt naar verwachting op 4,8% van het geïnvesteerde bedrag. Let op: dat is ZONDER Huismerk Energie. Als u naast een investering in panelen ook overstapt naar Huismerk Energie, is uw rendement aanzienlijk hoger (bijvoorbeeld 11,8% voor 6 panelen). De coöperatie (u dus, als lid) bepaalt wanneer het opgebouwde bedrag wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld jaarlijks. Exacte bedragen en percentages per paneeldeel, met en zonder overstap naar Huismerk Energie vindt u in ons informatiememorandum

Is de jaarlijkse bijdrage van €40,- via Huismerk Energie ook al bij afname van één paneel of staat dit los van het aantal af te nemen panelen?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat u deze bijdrage alleen ontvangt als u overstapt naar Huismerk Energie! Als u niet overstapt, ontvangt u alleen het rendement dat u opbouwt bij de coöperatie.


Als u overstapt ontvangt u een jaarlijkse bijdrage van 40 euro via Huismerk Energie, ongeacht het aantal panelen dat u afneemt. Dit is de afspraak die ZZON gemaakt heeft met de energieleverancier. Als u overstapt, stapt u niet alleen voor elektriciteit maar ook voor gas overstapt op duurzame energie van Huismerk Energie. Deze vergoeding wordt door de coöperatie aan u uitgekeerd.

Hoe worden de opbrengsten verdeeld?

De opbrengsten en kosten van de coöperatie worden bepaald voor de gehele installatie en dan teruggerekend per paneel. Afhankelijk voor hoeveel panelen u heeft ingeschreven wordt dit resultaat aan u uitgekeerd (de coöperatie besluit dit in de praktijk via de ledenvergadering).

Hoe ziet het met verzekeringen/schade en reparaties?

De coöperatie heeft het onderhoud en beheer ondergebracht bij ZZON BV. Bij ZZON BV wordt de installatie gemonitord. Mochten panelen bijvoorbeeld defect raken dan wordt dit gesignaleerd en worden deze vervangen of gerepareerd. Dit wordt betaald door ZZON coöperatie Gouden Leeuw en hiervoor is een vaste jaarlijkse kostenpost opgenomen. ZZON heeft gezorgd voor een verzekering voor de opbrengsten van de panelen. Wanneer door langdurig defect opbrengsten misgelopen worden, vergoed deze verzekering dit aan de coöperatie. Kosten voor verzekering en onderhoud zijn meegenomen in de berekening van uw rendement. Voor meer informatie, zie het informatiememordandum.

Wat zijn de actuele tarieven voor gas en elektra? Is dit variabel of vast voor 15 jaar?

Hiervoor verwijzen wij u naar de website van uw energieleverancier. Voor Huismerk Energie zijn de tarieven te vinden via www.huismerkenergie.nl/zzon. Zoals u ziet heeft u de keuze uit 3 verschillende voorstellen, waarbij de tarieven en voordelen van ‘3 Jaar Zeker ZZON’ het meest voordelig zijn.

Kan ik boeteloos overstappen naar Huismerk Energie als ik nog een contract heb bij een andere leverancier?

Energieleveranciers geven u een boete wanneer u voortijdig overstapt naar een andere leverancier. Huismerk Energie vergoedt deze boete tot €100,- wanneer u naar hen overstapt. Mocht uw boete hoger uitvallen dan 100 euro, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.

Kan ik na inschrijving nog extra zonnepanelen bijkopen?

Ja dat kan, zo lang er nog extra panelen voorradig zijn.

Stel dat ik verhuis. Kan mijn deelname dan meeverhuizen naar een andere woonplaats?

Ja, dat kan mits uw nieuwe huis zich bevindt binnen de Postcoderoos van het project. Zo niet, dan rest uw niets anders dan uw aandeel in de zonne-installatie te verkopen aan iemand anders binnen de Postcoderoos.

Wat gebeurt er na 15 jaar?

Na 15 jaar wordt de installatie verkocht aan de gebouweigenaar. Het overname bedrag komt ten goede de zonne-coöperatie. Vervolgens wordt het rendement verdeeld onder de leden en wordt de zonne-coöperatie opgeheven.

Kan ik als bedrijf of VvE ook deelnemen?

De regeling is bedoeld voor particulieren. Bedrijven kunnen optreden als mede financier of enabler, door het beschikbaar stellen van het bedrijfsdak. VVE’s kunnen hun bewoners deel laten nemen aan een verlaagd tarief project.